Dromen over koeien - interpretatie en betekenis

De koe is een van de beroemdste droomsymbolen, zoals die al in de Bijbel voorkomt, wanneer Jozef de droom van Farao over de zeven vette en zeven magere koeien interpreteert. Van jongs af aan herkende de mens de voordelen van melk en vlees en begon hij deze vriendelijke dieren als huisdier te houden. Uw melk is tegenwoordig een onmisbaar onderdeel van veel huishoudens.

Daarnaast worden veel andere producten, zoals kaas, uit de melk gehaald.Koesymboliek in culturen

Koeien zijn dieren die een beetje hun waarneming hebben verloren - tenzij je in een landelijk gebied woont. Hoewel we vandaag te maken hebben met zeer gespecialiseerd vee en niet met onbehandeld vee, wat erg jammer is - maar zoveel bonte of bruine dartels maar op een weiland, wat te zien is vanuit de auto.Wat tegenwoordig zo bekend is als een karikatuur op chocoladerepen en soortgelijke verpakkingen, was in de oudheid de incarnatie van het goddelijke of een godin in veel volken; dit geldt ook voor de stieren of stieren, die ook hun plaats hadden in het respectievelijke Pantheon.

De koe was altijd verwant aan de moedergodin, die als kostwinner werd vereerd en gerespecteerd. Dus in het oude Egypte werd de hemel gezien als een gigantische, levengevende koe. Omdat mensen vee hadden gefokt en gebruikt, aanbaden ze het vee en vooral de koe. Voor deze dieren gaven ze voedsel, kleding en voorwerpen van het dagelijks leven.

Alles werd gebruikt - het vlees, de melk, de huid en de hoorn, waarvan men kammen of lepels en dergelijke maakte. Als moederbeeld en gevoed was de koe dus in zekere zin goddelijk. Bovendien bracht veel vee rijkdom en prestige.91

In India zijn koeien nog steeds taboe en mogen ze niet worden gedood. Als men deze traditie tot in haar wortels volgt, staat de voedende godheid weer in de mist van het begin. Iedereen kent het verhaal van de Bijbel, waar een farao droomt van dikke en magere koeien. De goed gevoede dieren zijn rijk aan rijkdom en voedsel - de droge koeien betekenen het tegenovergestelde. Nogmaals, de koe is een symbool van voeding.

Vriendelijke warmte, overvloed, het gevoel van veiligheid… dit alles brengt de koe. En ze wil de angst wegnemen: 'Kijk, er is niets om je zorgen over te maken, haast je niet en geniet een tijdje van wat je wordt gegeven.' Koeien zijn kuddedieren - ook dat is een deel van hun boodschap: 'Geniet niet alleen van overvloed, er is genoeg voor iedereen.'

Dromen over koeien - betekenis

Met zijn voedende melk staat de koe als een droomsymbool voor het huishouden. Het dromen voelt thuis op zijn gemak en wordt goed gevoed, maar tegelijkertijd wordt hij er ook aan herinnerd om te waarderen wat hij heeft en dankbaar te zijn.

Het zien van een tevreden koe in de weilanden duidt op geluk en voorspoed, hoe meer koeien de dromende ziet, hoe meer kans hij heeft op succes. Zelfs vriendschappen en familierelaties zullen waarschijnlijk gelukkig zijn.Als de dromer een koe melkt, misschien zelfs een yak-koe, dan gaat een project gemakkelijk door zijn hand, het succes vliegt alleen naar hem toe, maar mogelijk ook onverdiend. Koeien, die wachten om gemolken te worden, symboliseren in dromeninterpretatie wensen die uitkomen.

Precies andersom, als in de droom erg magere of onverzorgde koeien verschijnen. Net als de zeven koeien van Farao staan ​​ze voor de slechte tijden en zorgen van het dromen. Als hij ziet dat anderen een koe melken, kan hij zich uitgebuit of verraden voelen. In termen van relaties kan dit betekenen dat hij zijn behoeften niet vervuld en ontevreden ziet met de huidige toestand. Zelfs een gedode koe duidt op pech en financiële schade.

nummer 858

Het zien of betreden van een koeienstal betekent herstel. Dit kan concreet betekenen dat het dromen herstelt van een ziekte, maar ook dat hij een inwendig letsel overwint. Als je een ontlasting hebt gezien om in je slaap te melken, dan kan dit symbool wijzen op een groot succes; belangrijk zijn echter de omstandigheden van de bedachte scène.Lees meer over het droombeeld “krukje” in ons corresponderende artikel.

Dromen over koeien - symboliek

Een kudde koeien in de wei symboliseert voor de meesten van ons de landelijke idylle. We zien de koe als een rustig, goedaardig wezen, met een zachte mond en grote ogen, terwijl de mannelijke vertegenwoordiger van de os, de stier of stier met horens, als gevaarlijk en onvoorspelbaar wordt beschouwd.

Een koe voelt zich meestal alleen ongemakkelijk als ze haar kalf verdedigt, en daarom beschouwen velen het als de belichaming van moederliefde. In India is de koe een heilig dier en leeft onder mensen zonder vee te zijn.

Wie in zijn dromen een koe voedt, heeft hoogstwaarschijnlijk een groot hart en kan uitkijken naar een goede toekomst. Vanwege zijn bescheiden persoonlijkheid en zijn respectvolle en aandachtige behandeling van andere mensen, zwaait de dromer met financiële zekerheid en geluk op verschillende gebieden van het leven.

Wil je opgemerkt worden door een bepaald persoon of hoop je op een relatie? Als dat zo is, komt dit tot uiting in de droom van het redden van koeien. Bovendien symboliseert de redding van de koe de dankbaarheid die andere mensen je hebben gegeven vanwege bepaald gedrag.

vierkantswortel van 1424

Hoewel het slachten van koeien zeker geen prettige droom is, kunnen de nachtelijke gebeurtenissen een snel financieel gewin aankondigen.De gedode koe kan echter ook wijzen op financiële nadelen. Hier speelt de huidige leefsituatie een doorslaggevende rol.

Bovendien kan koeiensterfte ook een nieuw begin symboliseren. Als een koe tijdens het slapen op het dromen jaagt, kan hij zich thuis gestrest en overweldigd voelen. Als het zelfs tot een koe-aanval komt, kan het een concrete angst in de echte wereld verhullen. Dit kan verwijzen naar plotselinge negatieve gebeurtenissen met betrekking tot vrienden en familie.

Als de koe kalft in de droom, dus als ze een baby krijgt, kan dit duiden op een nieuwe sectie in het leven van de slapende. Het droombeeld “koeienkalf” staat ook in figuurlijke zin voor een mate van onvolwassenheid, die de betrokkene bezit. Misschien leeft hij zorgeloos, maar is hij zelden onafhankelijk. Misschien zou hij moeten leren vaker op zichzelf te staan.

Een koe eet grasstengels in een droom, wanneer men net nieuwe ideeën en plannen ontwikkelt en wordt ondersteund door de harmonieuze interactie met andere mensen. In deze context is het uitwisselen van ideeën met anderen een geweldige manier om het eerdere fantasieloze achter zich te laten.

Nummer 1131

Vooral vanuit het oogpunt van psychologische interpretatie van dromen Cow-bell voor het afscheid nemen van bepaalde persoonlijkheidsdelen, die waarschijnlijk niet meer nodig zijn. Dit houdt verband met goed nieuws, dat betrekking kan hebben op de behoefte om na zekerheid te dromen.

In verband met het droomsymbool “koe” kan ook de koeherderscowboy verschijnen. De cowboy staat als droombeeld onder andere voor kracht, moed en zelfstandigheid. Als een vrouw van een cowboy droomt, is het mogelijk dat ze verlangt naar een partner die deze eigenschappen heeft. In mannelijke dromen daarentegen staat de cowboy voor precies het tegenovergestelde van deze eigenschappen en dus ook voor onvolwassen gedrag.

Gevolgtrekking

Wie van een koe droomt, gaat, misschien onbewust, om met huiselijkheid en veiligheid. De dromen kunnen verlangen naar een veilig en zeker toevluchtsoord dat warm en gezellig is als een koeienstal en waar hij alles krijgt wat hij nodig heeft.

Een andere psychologische interpretatie van het droomsymbool 'koe' is het aspect van moederschap. Vooral als het in de droom van een vrouw voorkomt, kan het het geheime verlangen naar moederschap zijn of het gebrek aan moederlijke kwaliteiten zoals zorgzaamheid en onzelfzuchtigheid.

De context van de droom kan duidelijk maken of je onzelfzuchtiger moet handelen en er meer voor anderen moet zijn of wilt zijn, of dat het tegenovergestelde het geval is.

Als passief, zachtmoedig dier kan de koe bij de interpretatie van dromen ook verwijzen naar de eigen passieve delen van de persoonlijkheid. U kunt teveel genieten zonder zelf actief te worden. Ze geven zichzelf zonder de motieven van anderen in twijfel te trekken.

Op spiritueel niveau staat de koe als een droomsymbool voor vruchtbaarheid en moederlijkheid. Het verwijst ook naar het deel van de persoonlijkheid dat zich ondergeschikt maakt aan het collectieve onbewuste.