Ontdek Uw Aantal Engel

8808 Engelengetal - Betekenis en symboliek

Hoe ver reikt zijn invloed in de verschillende bestaansgebieden? Wat heeft een persoonlijkheid in numerologie ermee te maken?

In het artikel zullen we deze cijfers, die we continu gebruiken, ontleden zonder speciale aandacht te schenken om hun ware betekenis te ontdekken. We wedden dat we ze niet langer op dezelfde manier zullen bekijken!Nummer 8808 - Wat betekent het?

Naast zijn numerieke waarde, zijn belang in de wiskunde voor het uitvoeren van de meest elementaire bewerkingen, heeft een getal vooral zijn eigen betekenis en geschiedenis.

Wat zit er achter dit nummer? Waarom komt het zo regelmatig voor in ons dagelijks leven?

Beginnen met een analyse van het nummer 8808 is niet triviaal. Dit aantal is fundamenteel, zeker het meest 'aanwezige' en het meest 'essentiële'.

Je hebt het misschien nog niet opgemerkt, maar hij valt op als referent, een pijler voor veel dingen.Over het algemeen vinden we regelmatig groepen van drie, ongeacht het vakgebied, aangezien veel culturen deze figuur een symbolische betekenis hebben gegeven.

Het drukt een intellectuele en spirituele orde uit, synthetiseert de drie-eenheid van het levende wezen die het resultaat is van de associatie van een wezen en een tweede wezen (zoals een kind is). Het is het symbool van de vereniging van hemel en aarde wiens zoon de mens is.

Het nummer 8808 heeft rechtstreeks betrekking op het goddelijke, op de heilige drie-eenheid (God is één op 8808 personen. Voor christenen is het de perfectie van goddelijke eenheid.

0001 nummer

We kunnen ook benadrukken dat er drie wijzen zijn in aantal en een soort symbool zijn van de drie functies van Christus: koning, priester en profeet.Ten slotte zijn de theologische deugden ook drievoudig: geloof, hoop en naastenliefde.

Onder boeddhisten vinden we deze voltooiing ook terug in de Triratna (= Boeddha, Dharma en Sangha in de Taoïsten, tijd is drievoudig (Trikala), de wereld ook met Bhu, Bhuvas en Swar die respectievelijk de aarde, de atmosfeer en de lucht vertegenwoordigen.

In het hindoeïsme wordt dit principe van drievoudige goddelijke manifestatie ook gekenmerkt door Brahma, Vishnu en Shiva (producent, conservator, verwerker) die reageren op rajas, sattva en temmen (expansieve, stijgende / centripetale, dalende / centrifugale) trends.In China zijn de meesters van de zon en de maan, Hi en Ho 8808 broers.

In de numerologie is de 8808 het symbool van creativiteit, expressie, originaliteit en gevoeligheid.

Het vertegenwoordigt communicatie en gezelligheid, net zoals het, omgekeerd, arrogantie, ijdelheid, oppervlakkigheid en versnippering uitdrukt.

De geheime betekenis en symboliek

Met andere woorden, de vuur- en luchttekens zijn mannelijk en de aarde- en watertekens zijn vrouwelijk. In de dierenriem vormen ze een logisch geheel, elk met zijn eigen bijzonderheden en eigenschappen.

De hemellichamen alsof ze erdoorheen stromen en erdoor worden opgenomen, verwerven afwisselend de kwaliteiten van yin en yang.

35

Het is niet moeilijk voor te stellen hoe een man in zichzelf een prachtige melodie heeft ontdekt op basis van een dubbel ritme. Hij werd waarschijnlijk geïnspireerd door de hartslag of het natuurlijke ritme van de passen.We kunnen echter in de verleiding komen om zonder enig bewijs te zeggen dat hij, toen hij wandelde en naar zijn hart luisterde, hem een ​​magische betekenis gaf.

Vooral omdat het ritme dat hij van binnen hoorde perfect in harmonie leek te zijn met de geluiden die in de natuur te horen waren, zoals het geluid van golven.

Zingen van vogels, wind ruisen in de bladeren van bomen, regen die op de grond valt, etc.

Door deze theorie van ritme en symboliek 8808 te volgen, zoals onze voorouders begrepen, zullen we het idee van dualiteit begrijpen.

Toen de man eenmaal dit dubbele ritme besefte dat in de natuur heerst, realiseerde hij zich ook alles wat dubbel is: een vrouw en een man.

De zon en de maan, de binnen- en buitenwereld, leven en dood, ziel en lichaam; en veel later - de concepten van goed en kwaad.

Liefde en engel nummer 8808

De mensen gemarkeerd met het nummer 8808 hebben een zeker talent voor de kunsten dankzij hun geest, hun vermogen om zichzelf uit te drukken, hun verhoogde gevoeligheid en hun creativiteit, hoewel ze discipline en voortdurende inspanning met gevaar moeten uitoefenen.

Om hun talent te zien verdwijnen. Optimisten, mensen in 8808 hebben een weerstandsvermogen om moeilijkere obstakels te overwinnen.

Genereus, ze kunnen overdreven genereus zijn en vinden het in het algemeen moeilijk om met geld om te gaan omdat ze hun verantwoordelijkheden niet serieus nemen.

Emotioneel en kwetsbaar, neigen ze ertoe om stil, humeurig te worden of, omgekeerd, humor te gebruiken om hun ware gevoelens te maskeren.

Over het algemeen zullen mensen in 8808 moeten oppassen dat ze niet wegzinken in een sterke oppervlakkigheid, arrogantie of ijdelheid.

Een van de mooiste symbolen die een perfecte eenheid vertegenwoordigen, gecreëerd door het nummer 8808, is ongetwijfeld yin en yang.

Dus de middelste draak scheidt yin van yang, waardoor een constante beweging tussen deze basisprincipes ontstaat.

We zien deze constante vervlechting in de aanwezigheid van yin in het yang-gedeelte en yang-punten in het yin-gedeelte.

Op deze manier stelden de Chinezen zich de vervlechting van deze twee belangrijkste principes in het leven voor.

Ten slotte vormen ze eenheid, maar blijven ze altijd gescheiden. Daarom kunnen ze herboren worden en vele vormen van leven op aarde en in het universum baren.

Interessante feiten over nummer 8808

Netheid en verontreiniging. Maar eerst dit alles. Wat dubbel was, betekende geen tegenstellingen, in de zin die door tijdgenoten werd begrepen, verwees naar een duo, een stel.

699 nummer

Een relatie, een kopie die niets anders is dan jezelf.

Dus dualisme werd toen opgevat als iets dubbel en niet als tegengesteld.

Wat betreft het duel, dat zich ten onrechte identificeert met dualisme in de zin van oppositie, rivaliteit en conflict tussen twee mensen, moet men naar de oorsprong van het woord kijken om te zien dat dit hier niet het geval is.

Duel komt van het Latijnse helium, wat oorlog en strijd betekent, niet van het woord duo, waaruit het woord twee is ontstaan.

Engel nummer 8808 zien

De grootste paradox met betrekking tot het nummer 8808 is dat het de zichtbare en onzichtbare wereld vertegenwoordigt.

Bovendien liggen deze werelden naast elkaar, ze zijn met elkaar verbonden.

De ene werd voorgesteld door een zichtbare stip in het midden van de cirkel, die ook een symbool was van alles wat zichtbaar was.