Ontdek Uw Aantal Engel

7771 Engelengetal - Betekenis en symboliek

Het nummer 7771 is in wezen hetzelfde als de nummers 1 en 777 - de inmenging van de hemel in aardse aangelegenheden.

En de genoemde nummers verschillen alleen in de mate en kracht van impact op een persoon.6116 betekenis

Het is redelijk om te zeggen dat de nummers 777 en 1 een evolutie zijn van het nummer 7. Dat wil zeggen dat het nummer 77 een ontwikkelde zeven is.

En het nummer 7771 is een ontwikkeld, 'verbeterd' nummer 77, dat is overgebracht naar een ander niveau van de Force.

Nummer 7771 - Wat betekent het?

Het getal 7771 heeft onmiddellijk invloed op drie levensniveaus: op materieel niveau (lichaam, geld, leven, werk), op mentaal-sensorisch niveau (waar onze gedachten en gevoelens worden geboren, leven en sterven).

Maar ook het getal 7771 transformeert dodelijk ons ​​derde, spirituele niveau.Op het spirituele niveau van de menselijke natuur zijn gedachten en gevoelens, als ze leven, alleen die die zijn toegewijd aan spirituele ontdekkingen.

En zelfs dan kunnen deze weinige spirituele gedachten en gevoelens met geen woorden worden overgebracht, en daarom houd ik er bij het analyseren van het menselijk lot niet eens rekening mee.

De invloed van het nummer 7771 is zo omvangrijk en fataal dat het in wezen de geboorte van een nieuwe persoon markeert.

Daarom is de betekenis van het nummer 7771 in spirituele numerologie vergelijkbaar met het concept van opstanding in het jodendom en het christendom.En dit ondanks het feit dat we het in het judaïsme hebben over de opstanding van lichamen, en in het christendom - over de opstanding van zielen ...

Het nummer 7771 duidt zowel de eerste als de tweede aan. En zelfs de derde - zoals in het boeddhisme, bijvoorbeeld, wanneer de opstanding van een persoon wordt geassocieerd met zijn spirituele verlichting, het bereiken van Boeddha-bewustzijn.

De geheime betekenis en symboliek

Het nummer 7771 is een speciaal nummer in spirituele numerologie. Vanuit de taal van getallen wordt het getal 7771 letterlijk vertaald als 'het volledige potentieel van wijsheid dat nog niet is gemanifesteerd.'De betekenis van het getal 7771 is het gemakkelijkst te begrijpen door eerst in het algemeen alle gebieden van manifestatie van wijsheid in ons dagelijks leven te onderzoeken. Dus waar kan wijsheid zich in laten zien?

Wijsheid kan zich manifesteren in een golf van krachtige energie, net alsof je jezelf eraan herinnert. Soms wordt dit uitgedrukt in de gebruikelijke kreet, zelfs een driftbui!

nummer 727

Bovendien is een persoon zich in de regel niet erg bewust van de reden voor zijn eigen zo gewelddadige reactie op gebeurtenissen. Gewoon van binnen “koken” gezien de absurditeit van wat er gebeurt.

Wijsheid manifesteert zich ook in het dagelijks leven, in liefde, in het nastreven van harmonie en vrede, in creativiteit, in menselijke passies (vreemd genoeg), in onze houding ten opzichte van God, in het besef van onze eigen ziel.

De waarde van 7771 is het potentieel van alle mogelijke manifestaties van wijsheid die ik hierboven heb genoemd.

Onder de 7771 rijpt wijsheid, verzamelt kracht om zichzelf in een of andere hoedanigheid aan de wereld te openbaren.Het nummer 7771 in spirituele numerologie is speciaal, omdat de betekenis van het nummer 7771 aan ieder van ons gerelateerd is. Het potentieel van wijsheid ligt tenslotte in elke persoon.

Wat is dit potentieel van 7771-wijsheid? Het hangt allemaal af van de spirituele volwassenheid van een persoon, van zijn capaciteiten, karakter en opleiding.

Maar op de een of andere manier hangt de kwaliteit van ons leven af ​​van dit potentieel aan wijsheid en ons verlangen om dit te manifesteren in relatie tot mensen en gebeurtenissen om ons heen.

Helaas is wijsheid niet iets dat door de moderne samenleving wordt gecultiveerd. Maar tevergeefs. De wereld verliest hier veel van… Wees wijs! In feite is dit precies waarvoor het nummer 7771 ons roept.

Liefde en engel nummer 7771

De ziel verandert periodiek van “woonplaats” en gebruikt hiervoor verschillende lichaamsschalen.

Het nummer 7771 in de taal van de cijfers vertelt ons over dit natuurlijke proces, hoewel het niets verklaart.

Het nummer 7771 legt ons ook niet uit dat niet alle zielen instemmen met de volgende “examens” in nieuwe lichamen. En niemand dwingt een afwijkende mening ...

Trouwens, dus als ik hoor dat iemand “het lotnummer wil berekenen”, glimlach ik. Het aantal lotgevallen kan niet worden berekend, het aantal lotgevallen voor een persoon is altijd het getal 8!

Het nummer 7771 legt ons helemaal niets uit - voor hem is er geen concept van een vraag-antwoord.

Bovendien bevat het nummer 7771 een enorme hoeveelheid waardevolle 'karmische informatie' die niet in delen kan worden opgenomen - niet allemaal tegelijk of helemaal niet.

Het nummer 7771 lijkt ons aan te spreken als axioma's die geen bewijs vereisen ...

Interessante feiten over nummer 7771

Het getal 7771 is letterlijk vertaald uit de taal van cijfers als 'wijsheid ter wille van wijsheid'.

Nummer 30

Dit is de wijsheid van de hoogste orde, die op zich geen doelen, geen oorzaken en geen gevolgen heeft.

Het traditioneel afgestemde menselijke brein is niet in staat de betekenis van het getal 7771 te “bevatten”.

De betekenis van nummer 7771 is wijsheid die alle stadia van het menselijk bewustzijn heeft doorlopen: energie, logica, intuïtie, harmonie, creativiteit, passie en 'shock' door contact met het goddelijke.

Onder 7771 is wijsheid gestegen tot het niveau waarop het zichzelf vult met zijn unieke energie, alsof het kracht verzamelt vóór zijn hoogste manifestatie in nummer 89.

Nummer 89 is spirituele wijsheid, de wijsheid van de ziel. Het is de wijsheid van de ziel die de overgang naar een volstrekt ondenkbare graad van goddelijke wijsheid vertegenwoordigt.

De waarde van 7771 in spirituele numerologie (waaraan deze site is gewijd) kan daarentegen worden bekeken.

De acht is tenslotte het nummer van de menselijke bestemming (ongeacht welke).

Nummer 5225

Trouwens, dus als ik hoor dat iemand “het lotnummer wil berekenen”, glimlach ik. Het aantal lotgevallen kan niet worden berekend, het aantal lotgevallen voor een persoon is altijd het getal 8!

In deze context weerspiegelt de waarde van 7771 de continuïteit en onderlinge verbinding van menselijke bestemmingen binnen het kader van het bestaan ​​van één individuele ziel.

Engel nummer 7771 zien

In spirituele numerologie heeft het getal 7771 echter nog een betekenis. Deze waarde van het nummer 7771 wordt het best onthuld door deze te vergelijken met het nummer 7771.

Het getal 7771 betekent de periode van rijping in onze gedachten van de toekomstige handeling, die we zullen uitvoeren op basis van onze spirituele behoeften. Deze actie komt overeen met het niveau van onze innerlijke volwassenheid.

Het getal 7771 is ook de periode van rijping van menselijke acties, maar (!) Niet van die acties die we uitvoeren op basis van spirituele interesses.

En die handelingen die uitsluitend worden gepleegd om redenen van persoonlijk materieel gewin of carrière