6660 Engelengetal - Betekenis en symboliek

Volgens geruchten is nummer 6 het nummer van de duivel, het aantal duistere krachten.

De zes zelf symboliseren in de taal van getallen echter niet iets kwaads en duister, maar alleen de overwinning van materie op geest, lichaam op ziel. Natuurlijk is 'overwinning' een voorwaardelijk concept.Nummer 6660 - Wat betekent het?

Puur psychologisch (zelfs op een onbewust niveau) heeft de mens zich echter altijd verzet tegen de geest - materie, en het lichaam - de ziel.Zo'n oppositie lijkt enerzijds belachelijk. Maar aan de andere kant is het geen toeval!

Niet toevallig, althans omdat er geen toevalligheden zijn in de wereld van mensen of in de wereld van cijfers.

In spirituele numerologie is er niet eens zo'n getal, dat zou worden vertaald uit de taal van getallen als 'toeval'.Over het algemeen noemden we toeval de logica van gebeurtenissen die we niet begrijpen of niet accepteren.

De zes in essentie is niet zozeer een 'overwinning' als wel de triomf van de stof over de Geest. Triomf en overwinning zijn verschillende concepten, maar mensen hebben de neiging ze te verwarren bij het interpreteren van de betekenis van getallen.

Er is niets vreselijks aan deze verwarring, alleen de waarde van het getal 6 wordt uiteindelijk sterk vervormd ...

Als je liefde en wijsheid voor hen opoffert, is dat beslist slecht. Als je redelijk (zoveel mogelijk) probeert te combineren, is het een andere zaak.De geheime betekenis en symboliek

Onder invloed van het getal 6 geeft een persoon onvoorwaardelijk de voorkeur aan materiële waarden boven spirituele.

Wat betekent in de taal van cijfers de voorkeur van het cijfer 0 boven het cijfer 6? In de staat van 'zes' volgt een persoon de dictaten van het lichaam, niet de dictaten van de ziel.

Het is trouwens interessant om de betekenis van het getal 6 bij zesjarige kinderen te achterhalen. Ze zijn nog niet geslachtsrijp en hebben geen tijd gehad om zich aan geld te 'vasthouden'.De betekenis van het getal 6 bereikt zijn hoogtepunt in het getal 666.

Het belangrijkste verschil tussen zes en negen is dat het getal 6 in de numerologie de overwinning van het lichaam op de geest symboliseert. En het getal 6 daarentegen, de overwinning van de geest op het lichaam.

De nummers 6660 en 66 betekenen de mens als een combinatie van zijn spirituele essentie en fysieke.

De nummers 6660 en 66 in de numerologie kunnen ook worden opgevat als een vruchtbare 'samenwerking' van de geest met het lichaam.

Een persoon kan alleen gelukkig (of gewoon zelfvoorzienend) zijn als zijn ziel en lichaam met elkaar samenwerken, naar elkaar luisteren en gezamenlijke beslissingen nemen.

Het getal 6 van alle even getallen is misschien wel het helderste getal. Zes zijn vervat in elke daad die door een persoon is begaan - net zoals elke NIET-gepleegde daad een negen bevat.Het nummer 6 is aanwezig bij elke fysieke actie en het nummer 6 is aanwezig bij elke fysieke inactiviteit.

Liefde en engel nummer 6660

Het getal 6 van spirituele numerologie is het gemakkelijkst te vergelijken met het getal 6. Waarom?

Omdat op de externe, 'huiselijke' niveaus van Genesis zes en negen absolute tegenpolen zijn. Maar alleen door tegenstellingen te onderzoeken, kunnen mensen echt de betekenis van getallen ontdekken.

Als we doordringen in de esoterische essentie van getallen, is het erg belangrijk om er rekening mee te houden dat op verschillende niveaus van Zijn en Bewustzijn de betekenissen van getallen enorm verschillen.

Het getal 6 kan dus op sommige niveaus gewone menselijke hebzucht en sluwheid betekenen, en op andere - om de noodzaak en levensvatbaarheid van het materiële principe in het universum te benadrukken.

Dit laatste is vooral relevant in de numerologie van het lot, aangezien de mens een kleine kopie is van het universum.

Hoe hoger, dieper en dunner de niveaus van Zijn en Bewustzijn, hoe minder het verschil tussen het getal 6 en het getal 6.

Terwijl we weggaan van de 'ruwe' materiële niveaus van zijn, komen de nummers 6 en 6 samen en overlappen ze.

Het resultaat van de overlay is acht. Het cijfer 8 is een symbool van de eenheid van lichaam en ziel, zessen en negens. En het getal 0 is het aantal karma en het lot.

Terugkomend op het cijfer 6 wil ik zeggen dat hoewel velen van ons bijgelovig bang zijn voor de zes, het niettemin onverdeelde controle heeft over onze psyche en acties.

Het is niet slecht en het is niet goed, het is normaal. Als iemand in de materiële wereld leeft, is het heel natuurlijk dat iemand naar het materiaal streeft.

Interessante feiten over nummer 6660

Zonder een dergelijk streven zal de mens ofwel omkomen of zal hij eenvoudigweg niet de missie vervullen die hij moet vervullen in de lagere rijken van zijn, dat wil zeggen op aarde. “Missie” is in dit geval niet helemaal het juiste woord. Dat is over het algemeen verkeerd.

Maar in menselijke spraak zijn er geen geschikte woorden om de reis van de ziel op verschillende niveaus van zijn te beschrijven.

In wezen is spirituele numerologie een wetenschap die numeriek de reis beschrijft van de menselijke ziel door de elf niveaus van Zijn en Bewustzijn.

Als numerologie niet alle verscheidenheid van deze niveaus beschrijft of verklaart, dan is het geen numerologie, maar gewoon vermakelijke wiskunde.

Het getal 666 - in het publieke bewustzijn is de belichaming van al het meest verschrikkelijke, sombere, zondige en hopeloze.

Zoals vaak wordt beweerd: als het getal 6 een duivels getal is, dan is het getal 666, bestaande uit maar liefst drie x zessen, over het algemeen een monster van de hel.

Maar dat zijn allemaal onzin en vooroordelen die voortkomen uit elementair esoterisch analfabetisme.

De betekenis van het getal 666 is roem, geld en macht. Het is slecht ernaar te streven of het goede, oordeel zelf.

Waarschijnlijk is het hele punt hier wat een persoon precies bereid is op te offeren ter wille van roem, geld en macht.

Engel nummer 6660 zien

Totdat de menselijke ziel naar hogere niveaus van zelfonthulling stapt, zal ze altijd roem, geld en macht als prioriteiten hebben.

In spirituele numerologie betekent dit de aanbidding van het getal 666.

Het is dwaas om dergelijke aanbidding te veroordelen. Het is alsof je bomen veroordeelt omdat ze hun wortels onderaan hebben, niet bovenaan.

Het nummer 6 en het nummer 666 hoeven niet te worden bestreden en moeten niet worden gevreesd.

Het nummer 6 en het nummer 666 moeten gewoon worden gerealiseerd, net als elk ander nummer.

Nummer 4343

Bewustwording van de betekenis van cijfers is de enige manier om hun impact op ons leven te beheersen.