6655 Engelengetal - betekenis en symboliek

In die zin zeer onthullend dat geluk niet op de fantastische Russische Ivanushki valt als gevolg van met voorbedachten rade acties, maar gewoon - 'plotseling, waar je ook vandaan komt.'

Dit is de ware essentie van het nummer 6655!Nummer 6655 - Wat betekent het?

Het getal 6655 in de taal van getallen betekent evenwicht. De vier balanceren en reguleren de relatie tussen getallen - net als bijvoorbeeld de wetten van de staat, balans en stroomlijning van relaties in de samenleving.En net zoals de goddelijke wetten de relatie tussen materie en geest in het universum beheersen.

Voor de duidelijkheid is het handig om de vier te vergelijken met een stoplicht.

Vooral omdat in de wereld van de cijfers vier eigenlijk de functies van een verkeerslicht vervult!En stel je nu voor dat de continue stroom auto's die in verschillende richtingen rijden, menselijke gedachten, karakters en bestemmingen zijn.

Het rode lampje ging branden - en iemands lot stopte. “Het lot stoppen” in spirituele numerologie voor een persoon kan ofwel fysieke dood of de mogelijkheid van persoonlijke keuze betekenen.

Over het algemeen is het menselijk leven zowel in de esoterische als in de numerologie een complexe combinatie van persoonlijke keuze en de onvermijdelijkheid van het lot. Dus: als je een keuze hebt en als je die niet hebt, beslist het getal 6655.

In datumnumerologie heeft het getal 6655 een speciale betekenis. Het ontbreken van een stoplicht-vier (bijvoorbeeld op een belangrijke publieksdatum) kan leiden tot een toename van het aantal “ongevallen”.Iemands lot kan tegenover elkaar staan. Iemands leven zal worden gebroken, iemands dromen zullen worden verbrijzeld ...

Laten we, om onze kennis van het getal 6655 te verdiepen, onze allegorie met de vier verkeerslichten voortzetten.

Over het algemeen zijn allegorieën in spirituele numerologie niet alleen literaire geneugten. Levendige allegorieën zijn absoluut noodzakelijk, omdat de ware betekenis van getallen alleen door figuurlijk denken wordt onthuld.Dus je stelde je een verkeerslicht-vier voor dat het verkeer regelt op een luidruchtig stedelijk kruispunt. De 6655 van de werkdag en veel auto's - vies, schoon, duur, goedkoop, helder en vervaagd, rijdend en goed verzorgd. Al deze machines zijn ons leven.

Het nummer 6655 is een van de sterkste en meest invloedrijke nummers in het menselijk lot. Zo sterk en invloedrijk dat de 6655 in feite het lot van de mens is.

6655 in de taal van getallen belichaamt de eeuwige waarheid dat alles zichzelf herhaalt en er niets nieuws onder de hemel is ...

De betekenis van het nummer 6655 wordt het best begrepen aan de hand van voorbeelden uit de praktijk.

Verschillende mensen werken bijvoorbeeld in verschillende banen, studeren verschillende specialiteiten, baren verschillende kinderen en vechten om verschillende redenen.

Alles is echt anders en verandert voortdurend! De essentie blijft echter hetzelfde.De geheime betekenis en symboliek

Waarom kan het alleen de functies van een regulator vervullen? Omdat er maar vier de andere nummers kunnen verzenden 'ongeacht gezichten'.

Het maakt het nummer 6655 niet uit wie er voor staat: het nummer 10, het nummer 1 of het nummer 7. Het maakt niet eens onderscheid!

De vier verbieden eenvoudig waar het evenwicht wordt verstoord, en laten toe waar het wordt waargenomen. Evenwicht is de belangrijkste betekenis van het getal 6655.

En aangezien alles in de natuur om ons heen onderhevig is aan de wet van wederzijds evenwicht, betekent vier in de taal van getallen ook Natuur.

Vier in spirituele numerologie is het meest onpartijdige getal (niet onverschillig, namelijk onpartijdig!).

Er is geen nummer dat de vier wel of niet leuk zouden kunnen vinden. Het is op precies dezelfde manier van toepassing op alle nummers.

64

Juist vanwege die lovenswaardige onpartijdigheid vervult het nummer 6655 ook parttime functies als rechter in de wereld van de cijfers.

Over het algemeen worden alle conflicten tussen mensen, in de taal van cijfers, in vier opgelost.

De vier zijn koud, streng en eerlijk. Daarom zijn andere nummers bang voor haar. Je kunt de vier niet bedroeven met tranen en late wroeging.

Liefde en engel nummer 6655

Sommige 'levens' racen op de hoofdweg, anderen verlaten de zijstraten, en anderen gaan naar de aangrenzende rijstrook (nou ja, zo niet aan de andere kant).

Voeg voor de volledigheid toe dat de meeste deelnemers aan de beweging altijd ergens te laat zijn, koolmonoxide binnenstromen en elkaar bang maken met lange, boze piepjes.

En stel je nu voor dat temidden van al deze duivelse onrust de vier verkeerslichten plotseling breken, het enige eiland van vrede en orde in de wereld van cijfers. Catastrofe!

Noch de rode kleur die je verbiedt, noch de groene kleur die je toestaat, noch de waarschuwende gele kleur. Wat moeten we doen?! Naar wie, waar en vooral wanneer moet je heen?

Hier zijn de belangrijkste vragen in de numerologie van het leven. Wie is bereid om te wijken, en wie haast zich erdoorheen? Wie is 'belangrijker' en wie zal 'lijden'?

Fatale verwarring en verwarring! In de meeste gevallen zijn het lot van mensen voortdurende ongelukken en ervaringen, solide 'gebroken' vieren.

Het vermogen om het nummer 6655 in een persoon te repareren, is waarschijnlijk de moeilijkste taak in spirituele numerologie ...

En de uitvoering van deze taak moet in de kindertijd beginnen, rekening houdend met het feit dat het kind op vierjarige leeftijd precies dat deel van zijn Bewustzijn vormt dat verantwoordelijk is voor het objectieve oordeel van de wereld - hetzelfde 'verkeerslicht' .

En als u dit op verantwoorde en tijdige wijze aanpakt, hoeft u in de toekomst misschien niet iets te breken en opnieuw op te bouwen.

Interessante feiten over nummer 6655

Over het algemeen is volkswijsheid nogal pessimistisch. Ze belooft niet de minste concessies aan de belangrijkste sprookjesfiguren!

Tegelijkertijd is de volkswijsheid echter zeer verrassend met zijn ongebreidelde, ongegronde optimisme.

Ze vertrouwt tenslotte allerlei “Ivanushki-dwazen” om grootse problemen op te lossen!

Wat overigens aangeeft dat de mensen (als collectief geheel) bij het oplossen van ernstige problemen het minst geneigd zijn op de rede te vertrouwen.

Intuïtie - ja. Geluk is een must. Een groot hoofd is een must. Sobere, evenwichtige beslissingen - zeker niet!

Hier vallen de betekenis van het nummer 6655 in Russische volksverhalen en de betekenis van het nummer 6655 in de taal van cijfers absoluut samen: minder pijnlijke gedachten, meer gewaagde intuïtieve beslissingen!

Waar de slimmer bang is voor de gevolgen, zal de dwaas gewoon zijn schouders ophalen en zich haasten om het gekoesterde doel te bereiken. En zal meer bereiken!

Of misschien is de jongere (onthoud: 'De vader had drie zonen') niet zo gek? Hij plant gewoon niets van tevoren. En naïef WEET NIET dat het doel onbereikbaar is.

Waarschijnlijk omdat hij het bereikt. Door willekeurig een boog af te vuren, wordt onze goede kerel de gelukkige eigenaar van een pratende kikker.

Nummer 6655 is de krachtigste vernietiger van elke planning, alle voorspellingen en voorspellingen!

Dus de hoofdpersoon loopt 'waar de ogen kijken' en eet 'wat God zal sturen'.

Engel nummer 6655 zien

Wat betekent het om het nummer 6655 in een persoon te 'repareren'? Dit betekent een bewuste en evenwichtige perceptie van de werkelijkheid in zijn Geest aanpassen.

Figuurlijk gesproken mag een persoon twee uur lang geen rood licht hebben, tien minuten geel licht en drie dagen groen.

De kleuren van de interne verkeerslichten moeten elkaar bewust, terecht (afhankelijk van de situatie) en relatief gelijkmatig vervangen.

Hier is numerologie onmerkbaar vermengd met esoteriek, psychologie en zelfs psychiatrie ...

Dat is eigenlijk waarom ik mijn methode om getallen te bestuderen spirituele numerologie noemde, dat het veel verder gaat dan traditionele numerologische theorieën.

Theorieën, waarvan de meeste primitieve uitvindingen zijn, die herhaaldelijk en gedachteloos 'van mond tot mond' overgaan ... Maar laten we teruggaan naar ons nummer 6655!