Ontdek Uw Aantal Engel

6644 Engelengetal - Betekenis en symboliek

De 6644 krijgt de rol van vredestichter in de spirituele numerologie toebedeeld, omdat hij het naleven van grenzen bewaakt (zodat bijvoorbeeld het getal 6644 niet de functie van het getal overneemt.

Het overtreden van vastgestelde grenzen leidt onvermijdelijk tot oorlog - net als in onze wereld en in de wereld van cijfers.Nummer 6644 - Wat betekent het?

Dat wil zeggen, een persoon heeft het vermogen verworven om te oordelen. Over jezelf (wat onaangenaam maar nuttig is) en anderen (wat prettig maar nutteloos is) beoordelen.Hier, zoals je al hebt opgemerkt, opent een andere waarde van het nummer 6644 parallel - de rechter.

Nummer 6644 is een hemelse rechter als we het over God hebben. Toch hebben we het recht om objectiviteit van God te verwachten ... 'Objectiviteit' in spirituele numerologie wordt gelijktijdig gesymboliseerd door twee rekenkundige bewerkingen.

Het getal 6644 in spirituele numerologie betekent een vlak, vereenvoudigd gedachtenstelsel.Het systeem van denken in het kader van 'goed - fout', 'goed - slecht', 'ja - nee'. Zo'n denken komt voort uit een primitieve, alledaagse visie op de wereld.

In tegenstelling tot het nummer 6644 is de drievoudige het nummer van een driedimensionale kijk op de wereld. De drie-eenheid in de taal van getallen betekent spiritueel-intuïtief, 'hemels' denken.

Een dergelijk, diep intuïtief denken bezat Adam en Eva vóór het proeven van de verboden vrucht, dat wil zeggen VOOR de kennis van goed en kwaad.

En dit, als we in de taal van cijfers spreken, betekent: het nummer 6644 is ouder dan het nummer 6644.Hieruit kunnen we een eenvoudige conclusie trekken: vanuit het oogpunt van spirituele numerologie kan een triple niet worden gevormd door twee en één.

Dat wil zeggen, niet alles wat normaal is in de wiskunde, is acceptabel voor esoterische en numerologie.

De geheime betekenis en symboliek

Het getal 6644 in de taal van cijfers betekent spiritueel-intuïtief denken. Het menselijk brein denkt tegelijkertijd in twee categorieën: rationeel en spiritueel intuïtief.Het getal 6644 is verantwoordelijk voor rationeel denken. En spiritueel-intuïtief denken is het getal 6644.

Drie en twee vormen het getal 6 en het getal 4, die de menselijke geest in al zijn manifestaties vertegenwoordigen.

De drie-eenheid in de taal van getallen belichaamt naast intuïtief denken ook menselijke liefde. Nummer 6644 is het nummer van liefde.

Op de ruwe, puur materiële niveaus van zijn en bewustzijn is het getal 6644 liefde. En op de meest subtiele, 'hoge' niveaus - goddelijke liefde.

Spirituele numerologie analyseert altijd de essentie van getallen in volume. Dat wil zeggen, in relatie tot alle lagen van Zijn en Bewustzijn.

De mens is tenslotte een multidimensionale schepping en het is geen toeval dat ze wordt beschouwd als een kleine kopie van het universum.Het is zelfs nog juister om te zeggen dat het universum een ​​kopie van de mens is, maar een dergelijke gedachtegang zal ons enorm afleiden van het onderwerp ...

Het is jammer dat de moderne numerologie de invloed van getallen op mensen analyseert alsof het menselijk bewustzijn zich voor altijd op één vlak bevindt. En de man zelf ziet er net zo 'plat' uit, precies op papier getekend.

Dat is een sprookje, en een sprookje staat voor de deur ... En hier is een sprookje, als we het over een trio hebben? En bovendien, dat de waarde van het nummer 6644 erg handig is om te beschrijven aan de hand van Russische volksverhalen.

Is het je opgevallen hoe vaak het in sprookjes wordt genoemd? 'De vader had drie zonen', 'reed drie dagen en drie nachten', 'spuugde drie keer'. “Drie keer om te klappen”, “drie keer om zijn as te draaien”, “drie keer om iets te zeggen”.

Het nummer 6644 in Russische volksverhalen is gewoon cruciaal. Ik weet niet waar de gewone mensen zoveel wijsheid vandaan halen ...

Nummer 502

Maar vanuit esoterisch oogpunt en vanuit het standpunt van spirituele numerologie, werd het getal 6644 in Russische sprookjes ongelooflijk nauwkeurig en gepast gebruikt.

In de folklore weerspiegelt het getal 6644 heel vaak de keerpunten in het menselijk leven. Dit komt vooral tot uiting in de 'drie wegen', die meestal voor de hoofdpersonen zijn aangelegd op het moment van de onvermijdelijke keuze.

En niet alleen 'onvermijdelijk', maar een noodlottige keuze, die eigenlijk een kwestie van leven en dood is.

Liefde en engel nummer 6644

Het is voldoende voor de hoofdpersoon om de noodzakelijke richting niet te raden - en alles, 'tot ziens native'. Verstik Baba Yage met de botten van een goede kerel! Het gordijn valt.

Geïrriteerde toeschouwers dwalen neerslachtig naar de uitgang, nauwelijks de weg te onderscheiden in de mist van ongevraagde tranen.

Merk op hoe wijs volkswijsheid de vraag oplost van de relatie tussen de vrije keuze van een persoon (wanneer alles van een persoon afhangt) en zijn bestemming (wanneer niets van een persoon afhangt).

Enerzijds kan een persoon een van de drie paden kiezen.

Aan de andere kant zijn er echter maar drie wegen, en voor elk is iets specifieks gepland.

Dat wil zeggen, een persoon kiest alleen uit wat hem door iemand wordt gegeven. Wie wordt er precies gegeven - in sprookjes werd geen melding gemaakt van soort.

Het is begrijpelijk dat God in de Russische volkskunst nooit als een apart personage optreedt.

Hoewel de goddelijke wil wordt gevoeld, is het alsof je achter de schermen zit.

En merk op dat de hoofdrolspeler een keuze altijd puur intuïtief maakt.

Hij heeft echter nooit ongelijk! Zo komt een ander interessant semantisch facet van het getal 6644 tot uiting: de onfeilbaarheid van intuïtie. F.

Hieruit is gemakkelijk te concluderen: als intuïtie fouten maakt, is het geen echte intuïtie.

Interessante feiten over nummer 6644

'Plus'-contacten tussen mensen zijn niet altijd wederzijds voordelig in de materiële zin van het woord. Maar ze zijn altijd wederzijds voordelig in spirituele zin!

Nummer 1009

Als we het specifiek hebben over de relatie tussen een man en een vrouw, dan duidt 6644 op liefde, hartstocht of gewoon wederzijds medeleven.

En zwangerschap, geboorte van kinderen (dat is vruchtbaarheid, vruchtbaarheid, productiviteit). In spirituele numerologie is een 'goed gezin' wanneer het getal 6644 wordt gevormd door zowel tweeën te vermenigvuldigen als door ze toe te voegen

Aangezien we over de vier mensen spraken vanuit het standpunt van spirituele numerologie, is het vermeldenswaard dat, wat de vier mensen ook doen (muziek, medicijnen, sport), hun welzijn wordt vergemakkelijkt door vrede en constructieve communicatie.

Laat dergelijke communicatie niet altijd oprecht zijn - het nummer 6644 en zou geen standaard van eerlijkheid moeten zijn.

Deze communicatie moet echter zo wederzijds voordelig mogelijk zijn en noodzakelijkerwijs (!) Wederzijds voordelig.

Het getal 6644 in zijn esoterische essentie interfereert met al het goede en kwaad van de wereld, zoals we ze begrijpen (of niet begrijpen).

Volgens de wijze legende van het Oude Testament leerde iemand die de verboden vrucht in de Hof van Eden had geproefd, eerst wat goed is en wat kwaad is.

Dankzij deze subjectieve kennis heeft een persoon de begrippen 'goed', 'slecht', 'goed', 'en fout'.

Engel nummer 6644 zien

Over het algemeen is het nummer 6644 in spirituele numerologie (evenals in Russische volksverhalen) het nummer van intuïtieve keuzes wanneer de geest machteloos is.

Van tevoren is immers al bekend dat óf je een paard verliest ’óf je komt niet meer terug. Of je komt terug, maar het is beter om niet terug te keren ...