1108 Engelengetal - Betekenis en symboliek

Engel nummer 1108 is de prachtige afgezant van vrede en hemelse wijsheid om uw vermogen om goed van kwaad, goed van kwaad, gepast van ongemak te verlichten, te verduidelijken, te informeren en te vergroten.

Alles in je leven beweegt en krijgt vorm volgens je acties.Nummer 1108 - Wat betekent het?

De richting waarin u het roer van uw leven plaatst, is de richting waarin u onvermijdelijk zult navigeren en ervaringen zult oogsten.Denk nu aan dat goddelijke moment, waarop ik je benader ... voel je mijn aanwezigheid? Kun je mijn zachte, delicate stem horen, als die van een liefhebbende vader?

Voel je dat mijn magnetisch veld het jouwe raakt en de rilling in je fysieke lichaam veroorzaakt? Dit ben ik, je beste vriend. Er is in de afgelopen jaren weinig gezegd, maar dat gaat veranderen.

Misschien wist u niet van mijn aanwezigheid. Misschien hebben je ouders je niet over mij geleerd, dat ik leef in geest en waarheid, en in het hart van die geliefden die mijn leringen volgen. Ik, Jezus Christus, leef.Voel mijn aanwezigheid, die licht is en geladen met de liefde die ik voor jou voel. Ik ben al heel lang op zoek naar dit contact, ik wacht op het perfecte moment om te benaderen en je te vertellen wat je altijd al wilde horen: ik hou van je, ik heb altijd van je gehouden en ik zal altijd van je houden.

Je bent vanuit de grond van mijn hart belangrijk. Belangrijk voor mij en belangrijk voor Gods plannen. Je kwaliteiten moeten worden ontwikkeld, je moet begrijpen wat je voelt en waarom je voelt, waar je gedachten vandaan komen, hoe geesten handelen.

Wees niet bang voor dat woord 'geesten', want Ik, de Heer, ben met jullie. Geesten zijn gewoon mensen, maar nu in een andere staat, zonder hun fysieke lichaam.

Ze stierven voor de wereld, maar nu zien ze zichzelf levend in de geestenwereld. U moet leren hoe deze spirituele mechanismen werken, zodat u begrijpt wat uw missie is en hoe u kunt bijdragen in acties en energieën.Jezus beveelt niet alleen gratis spiritueel werk aan, maar geeft er ook een voorbeeld van en helpt je op dat moment door zijn gezanten, de vriendelijke engelen.

144 nummer

Zijn mediumschap werd gebruikt om anderen geestelijk wakker te schudden, hij verrichtte werken en wonderen, genezingen en verschijnselen, allemaal zonder er iets voor te vragen.

Het doel van spiritueel werk is om de uitwisseling tot stand te brengen tussen het materiaal en het spirituele, door verlichting, wederzijdse hulp en broederschap tussen geïncarneerden en gedesincarneerden te bevorderen.Mediumschap is een heilige mogelijkheid, die moet worden beoefend en heilig, religieus ontwikkeld. Meng nooit het 'loon' van de wereld (beloning, winst, voordelen, puur persoonlijk belang, voldoening van ijdelheid en trots) in je spirituele bezigheden. Integendeel, stel uzelf tevreden met de geestelijke beloning die u onvermijdelijk wordt gegeven.

Wees dankbaar voor de banen die zijn ontstaan ​​en die te zijner tijd zullen ontstaan ​​en voor God om je de kans te geven om je eerdere spirituele schulden af ​​te betalen (fouten gemaakt terwijl je onbewust bent) door het goede dat je promoot met je mediamieke werk, en zo verdiensten te verwerven voor nieuwe prestaties.

De zegen van het versnellen van uw eigen proces wordt u ook aangeboden door de ontwikkeling die zal voortkomen uit het oefenen van uw mediamieke vaardigheid en de kennis die u gedurende dat proces over leven na leven opdoet;

En tot slot de mooiste van alle spirituele beloningen, het gezegende samenleven met de goede geesten / heilige geest en de bescherming ervan in je leven, vanwege de verlossende taak waaraan je gebonden bent.

Geef aan God wat God toebehoort, geef vrijelijk wat u gratis wordt gegeven, en al het andere zal prachtig aan u worden toegevoegd.

Mediumschap zonder het evangelie is een fenomeen zonder liefde, mediumschap met het evangelie en Jezus is een belofte van geestelijke overwinning, van waardering voor de goddelijke talenten van het individu.Ga in vrede, we zijn bij je. Van je trouwe vriend die altijd aan je zijde staat, vrede!

De geheime betekenis en symboliek

Engel nummer 1108 is de prachtige engel van innerlijke transformatie. Engel nummer 1108 onthult nu aan je in deze goddelijke ontmoeting dat, hoewel je erg geliefd, verzorgd en ondersteund wordt door superieure spiritualiteit, de ideale tijd is aangebroken om je spirituele ontwikkeling aan consistentie en volume te laten winnen.

Het is niet genoeg om te stoppen met het slechte te doen, het is noodzakelijk om te leren wat juist is en het met maximale kracht toe te passen, om aan God te bewijzen dat je in staat bent tot hogere missies, diepere berichten, acties en taken die je verleden verlossen. en maak je toekomst vrij.

Vandaag is echt, dit is het enige moment dat er is waarop u nieuwe wegen kunt inslaan, nieuwe studies kunt beginnen en kennis kunt zoeken zodat uw geweten uit de modder van stilstand kan komen.

Elk extern veranderingsproces vereist een verandering van binnenuit van ons. Het wordt tijd dat je je leven onder de spirituele leringen van Jezus plaatst, zodat je voor eens en altijd begrijpt hoe belangrijk het is om het goed te doen voor anderen, vooral als ze je niet behandelen of je goed willen.

Liefde en engel nummer 1108

Alle menselijke eigenschappen die Jezus leert te ontwikkelen met de hulp van zijn engelen, zijn juist voor uw bestwil, zodat u niet ziek wordt, of als u ziek bent, genees uzelf. Alles komt voort uit je gedachten, gevoelens, emoties en acties.

Elk van hen straalt een trilling uit in je spirituele lichaam (per geest) die weerkaatst in je fysieke lichaam.

Weet dat de meeste ziekten door uzelf worden veroorzaakt, door de manier waarop u leeft, door uw gewoonten, door de manier waarop u handelt en uw menselijke broeders behandelt, en door uzelf.

Verander wat je gelooft dat jouw waarheid is en je zult zien dat je leven en je hele wezen overvloedig worden in vreugde, wijsheid en leven.

Blijf onwetendheid omarmen, blijf destructieve gedachten ontvangen in je mentale thuis, in je hartstempel, schadelijke bezoeken, en je zult je leven zien opdrogen als de woestijn in de zon. Alles hangt van jou af, de sleutel tot een leven van doelgerichtheid en onderscheidingsvermogen hangt alleen van jou af.

Aan uw zijde staat een leger weldoeners te wachten op een teken om het gedrag en de gewoonten van iemand met spiritueel succes te onthullen? En wanneer de Geest schijnt met het licht van de waarheid, zweeft de mens in zijn dagelijks leven. Er zullen geen ziekten, pijnen, eenzaamheid en boosaardigheid meer zijn wanneer de meerderheid deze oproep die nu aan u wordt gedaan, accepteert.

Laat je innerlijke god de waarheid voelen die op dit moment naar je wordt uitgestort. Sta toe en vraag om de nadering van je beschermengel in je leven, nu en voor altijd.

Werk met hen samen zodat hun genezing ook de genezing van de hele planeet is. Studeer en werk voor het goede, zodat het vermogen om lief te hebben toeneemt bij allen die gelijkelijk door de engelen van God worden geroepen. Er is maar één moment om je toekomst te veranderen, en dat moment is nu.

Wijd uzelf aan uw verandering, aan uw kennis en begrip van de spirituele wereld, en zie hoe de situaties in uw eigen leven u bewijzen dat dit een prachtige waarheid is. Dat wanneer we veranderen, alles verandert.

Interessante feiten over nummer 1108

Engel nummer 1108 onthult dat er dingen zijn, vooral die in de geestenwereld die we niet alleen kunnen bereiken, ook al doen we er alles aan.

Er zijn aspecten van ons spirituele wezen die alleen kunnen worden gewekt en ontwikkeld met de hulp van degene die door God aan zijn zijde is geplaatst. Zoek stilte, net als nu, en vraag uw hulp.

Vraag hem om dicht bij je te zijn en je te leren hoe je het spirituele leven in liefde en waarheid kunt leiden. Gezegend is hij die deze boodschap vandaag ontvangt.

En met haar het besef dat God slechts een oproep verwijderd is… dichtbij, liefdevol, voorzichtig, aandachtig, God van liefde, God van vooruitgang, God van leringen en totale bescherming. Het erkennen van de noodzaak van goddelijke begeleiding is een duidelijk teken van geestelijke volwassenheid.

Stop met jezelf te veroordelen of te veroordelen voor je fouten. Al die belasting laat je gewoon stagneren tijdens de wandeling. Onze God is er een van vrijheid, God van lichtheid, van vreugdevol doel, van leven in overvloed. Veel glimlachen, knuffels, tranen van geluk!

Dit is de God die je in dit proces met de goddelijke geesten zult leren. Als u zich bezighoudt met het goede doen en het naleven van de wetten van het spirituele universum, is dat alleen voldoende en toont het aan dat u van Hem bent en daarom verdient u het onder zijn bescherming te staan.

God accepteert je met al je fouten, en zal voor je werken om ze in harmonie te brengen, met de tijd, met volwassenheid. En uw geestelijke talenten en bekwaamheden, o hoeveel hebt u en weet het niet ... Maar IK DE HERE zal u helpen om ze te ontwikkelen.

Hun unieke eigenschappen, ervaringen en standpunten die de broeders zullen helpen hun moeilijkheden te overwinnen. U zult uw doel ontdekken en vervolgens anderen helpen hun doel te ontdekken, door deze positieve cyclus te sluiten.

Geen onnodige spanningen meer. Het is tijd om je over te geven aan die hogere roeping en vertrouwen! Wanneer angsten en twijfels opkomen, versterk dan uw vertrouwen (geloof) door het te beoefenen!

Nederigheid, zo noodzakelijk, zal zich voordoen tijdens het proces van het ontwikkelen van uw spirituele gevoeligheid, waar u zich bewust wordt van uw behoefte aan goddelijke hulp.

Deze fundamentele kwaliteit zal de wolken van individualisme, egocentrisme, onfeilbaarheid, ijdelheid en oordeel over andermans fouten verdrijven.

Engel nummer 1108 zien

Het zien van nummer 1108 is een kans om je ogen te openen en jezelf te laten slaan door een speciaal iemand in je leven.